Ein Gweledigaeth

Y weledigaeth yw bod Gogledd Cymru yn rhanbarth lle mae’r bobl, ac yn benodol eu sgiliau a’u galluoedd, yn allweddol i ddatblygiad economaidd a lles. Mae cyflogwyr y rhanbarth yn ffynnu, yn datblygu ac yn tyfu oherwydd sgiliau’r boblogaeth leol. Mae busnesau eisiau symud i’r rhanbarth oherwydd sgiliau’r boblogaeth leol. Ar yr un pryd, gall pobl gyflawni eu huchelgais a gwneud y mwyaf o’u pontensial yng Ngogledd Cymru.

Ein Blaenoriaethau

Galluogi a grymuso cyflogwyr

Galluogi a grymuso unigolion

Sut y darperir cefnogaeth a sefydlu’r cysylltiadau