Newyddion diweddaraf

Diben yr adroddiad hwn yw darparu gwybodaeth sy'n galluogi Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddeall effaith cyflogaeth a sgiliau COVID-19 yn ein rhanbarth.

Yr adroddiad hwn yw'r trydydd mewn cyfres o adroddiadau LMI a gynhyrchwyd gan RSP Gogledd Cymru ers Ebrill 2020.

Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig yn bennaf ar ddeallusrwydd meddal yn dilyn sgyrsiau ac ymgysylltu â chyflogwyr a’n rhanddeiliaid ynghyd â LMI meintiol cadarn (e.e. data postio swyddi, Credyd Cynhwysol a Chyfrif Hawlwyr) lle y bo'n briodol.

Comments

Comments are closed on this post.
© 2022 Data Cymru - Mewngofnodi
Welsh Gov