Gweler fersiwn ddiweddaraf am gip olwg ar y Farchnad Lafur gan y BSRh Gogledd Cymru ym Mai 2021

Y wybodaeth ddiweddaraf am effaith COVID-19 ar ein sectorau twf a blaenoriaeth yn y rhanbarth, yn ogystal â data ac ystadegau ar furlough, diswyddiadau, budd-daliadau a phrentisiaethau.

Comments

Comments are closed on this post.
© 2022 Data Cymru - Mewngofnodi
Welsh Gov