Adroddiad Blynyddol y BSRh 2020-21

Mae Adroddiad Blynyddol y BSRh 2020-21 yn dangos sut rydym wedi bod yn gyrru'r agenda sgiliau a chyflogadwyedd ymlaen ar draws ein rhanbarth; yn unol â'n cynllun strategol ac ymateb i heriau digynsail y flwyddyn ddiwethaf.

Comments

Comments are closed on this post.
© 2022 Data Cymru - Mewngofnodi
Welsh Gov